Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a) Sklep internetowy Dalamand.pl, znajdujący się pod adresem https://dalamand.pl, nazywany dalej Sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
b) Sklep prowadzony jest przez firmę Belaver s.c Katarzyna Kuciewicz, Ryszard Kuciewicz (zwany dalej Sprzedawcą), ul. Zielona 6, 34-325 Łodygowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP: 553-256-84-59, REGON: 387527144, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. E-mail: lp.dnamalad@pelks.
c) Kupującym w Sklepie jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
d) Wszystkie ceny podane na Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Ceny podane przy towarach nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest jeden dla całego zamówienia i podany jest przy jego podsumowaniu. Dokładne koszty przesyłki można sprawdzić w zakładce Płatność i dostawa
e) Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
f) Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika w dolnym menu w stopce strony internetowej dalamand.pl. Kupującym przysługuje prawo jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.

2. Korzystanie ze Sklepu, składanie i realizacja zamówień

2.1. Korzystanie ze sklepu
a) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego (mobilnego), z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych (przeglądarka internetowa).
Rejestracja w sklepie nie jest wymagana. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Rejestracja polega na udostępnieniu Kupującemu (zwanemu dalej Użytkownik) dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
Zakup w Sklepie oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu.
c) Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu.
d) Kupujący zobowiązany jest również do: korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu.

2.2. Składanie zamówienia
a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową dalamand.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności w oparciu o informacje wyświetlane na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.
b) W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Kupujący może dowolnie modyfikować zawartości koszyka, wybór towarów oraz wprowadzone dane. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
c) Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz kosztów przesyłki.
d) Aby wysłać zamówienie konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
e) Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
f) Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.3. Realizacja zamówienia
a) Zamówienia Sklep realizuje w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta, będą obsługiwane pierwszego, następującego po nich, dnia roboczego.
b) O kolejnych etapach zamówienia Kupujący będzie informowany na bieżące za pośrednictwem adresu e-mail, podanego podczas składania zamówienia.
c) Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony, Kupujący podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, bądź też dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu, a także w przypadku braku płatności jeżeli została wybrana forma płatności przedpłata.
d) Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub na życzenie kupującego fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury wymagane jest zaznaczenie odpowiedniego pola (firma) podczas składania zamówienia, oraz podanie pełnych danych do faktury wraz z nr NIP. O chęci otrzymania faktury Kupujący może również powiadomić Sklep drogą mailową, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
e) Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem drogą mailową.

2.4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi nieodpłatne drogą elektroniczną:
a) Konto Użytkownika – rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu oraz po potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
b) Formularz kontaktowy –  polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego  wiadomości do Sprzedawcy. Wysłanie wiadomości jest jednorazowe, rezygnacja z formularza kontaktowego polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedającego (zaprzestaniu korzystania z formularza kontaktowego).
c) Newsletter – korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest w momencie, gdy Kupujący wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep na stronie internetowej oraz po potwierdzeniu chęci korzystania z Newslettera (subskrypcji) poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Z chwilą aktywacji linku przez Kupującego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o nowych produktach, promocjach, wyprzedażach i ofertach sezonowych. Newsletter przesyłany jest przez Sklep do wszystkich Kupujących, którzy dokonali subskrypcji. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania subskrypcji poprzez wypisanie się z subskrypcji za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak również zgodę na wykorzystywanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.
d) Powiadom mnie o dostępność – usługa polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie produktu prośby o przesłanie przez Sklep jednorazowego powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego, informacji gdy wskazany produkt będzie dostępny w Sklepie.
e) Zapytaj o produkt –  polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie produktu wiadomości do Sprzedawcy. Wysłanie wiadomości jest jednorazowe, rezygnacja z formularza „zapytaj o produkt” polega na nieskorzystaniu z formularza.

3. Dostawa

a) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienia realizujemy od 1 – 4 dni roboczych. Szczegółowy termin realizacji zamówienia podany jest na karcie produktu. W przypadku zakupu produktów z różnym czasem realizacji liczy termin z najdłuższym terminem. Zamówienie zostanie zrealizowane po jego skompletowaniu. Przy płatności przelewem termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego od zaksięgowania przelewu na naszym koncie. Przy płatnościach online (szybkie przelewy) – od następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu płatności. Przy płatności za pobraniem – termin realizacji liczony jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu, w którym nastąpiło zamówienie.
Zamówienia i wysyłka paczek realizowana jest w dni robocze. Zamówienia z terminem realizacji dłuższym niż 2 dni będą realizowane najszybciej jak tylko to możliwe. O wysyłce produktów z terminem realizacji dłuższym niż 5 dni roboczych będą Państwo na bieżąco informowani. W przypadku gdyby termin realizacji zamówienia miałby się wydłużyć, skontaktujemy się z Państwem mailowo.
W przypadku produktów „na zamówienie” przybliżony termin realizacji zamówienia podany jest przy konkretnym produkcie. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, jednak w każdym przypadku klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
b) Kupujący ponosi koszty dostawy zamówionych towarów. Koszty przesyłki podane są w trakcie składania zamówienia. Koszt przesyłki jest jeden dla całego złożonego w koszyku zamówienia. Przy zamówieniu powyżej 299zł przesyłka jest gratis, Sklep pokrywa koszty wysyłki.
c) Wysyłka zakupionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub paczkomatów InPost. Przesyłki dostarczane są w ciągu 24h, najpóźniej w drugim dniu roboczym od dnia nadania. W e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia, Kupujący otrzymuje nr przesyłki, dzięki któremu może monitorować drogę zamówionych towarów.
d) Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sklepu pod adresem wymienionym w punkcie 1.b. Przed odbiorem osobistym należy poinformować Sklep drogą mailową o chęci odbioru.
e) Towary zamawiane za pomocą Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Płatności

a) Kupujący może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:
płatność przelewem (przelew bankowy): po złożeniu zamówienia należy wpłacić należność na wskazany w mailu nr konta bankowego.
Przelewy prosimy kierować na dane:

Belaver s.c Katarzyna Kuciewicz, Ryszard Kuciewicz, ul. Zielona 6, 34-325 Łodygowice
ING Bank Śląski S.A., nr rachunku: 82 1050 1070 1000 0092 8117 1745.
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

płatność online – system płatności internetowych (szybkie przelewy): przelew online zapewnia natychmiastowy przekaz pieniędzy na nasze konto, dzięki temu możliwa jest natychmiastowa transakcja i wysyłka nawet w tym samym dniu (dotyczy produktów z terminem wysyłki 24h). Po złożeniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany na stronę, gdzie ma możliwość dokończyć realizację płatności.
imoje płacę później – kup teraz zapłać w ciągu 30 dni – dzięki metodzie imoje płacę później kupujący może dokonać zapłaty do 30 dni – bez rejestracji i podpisywania dokumentów. Sklep dostaje pieniądze od razu
płatność za pobraniem: należność pobiera kurier.
płatność przy odbiorze osobistym : Kupujący dokonuje płatności w momencie odbioru osobistego zakupionych produktów. O chęci odbioru osobistego należy poinformować Sklep mailowo. Odbiór osobisty w siedzibie firmy: ul. Zielona 6, 34-325 Łodygowice.
b) Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z w.w. terminu, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

5. Zwrot towarów – Prawo Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

a) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru. Kupujący ma prawo zwrócić, zakupiony w Sklepie Dalamand.pl, towar bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W celu realizacji prawa zwrotu należy poinformować Sklep o chęci zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania przez Kupującego towaru. O zamiarze zwrotu towaru należy powiadomić Sklep za pośrednictwem adresu e-mail: lp.dnamalad@pelks lub za pomocą poczty tradycyjnej, wypełniając stosowny formularz zwrotu (pobierz formularz zwrotu (odstąpienia od umowy).
Termin 14 dni liczy się od momentu kiedy Kupujący wejdzie w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia wskazana przez Kupującego, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie tegoż towaru.
b) Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym, niezniszczonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu (paragon) i dostawy oraz oświadczenie zwrotu.
c) Po otrzymaniu przez Sklep zwracanego towaru, Kupującemu zostanie zwrócona pełna kwota za zakupiony towar oraz koszt przesyłki, najpóźniej w ciągu 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący odstępujący do Umowy lub dokonujący zwrotu, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zamówień opłaconych za pobraniem zwrot płatności za zwracany towar zostanie dokonany na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Jeśli Kupujący wybrał inny sposób przesyłki niż najtańsza opcja dostarczenia oferowana przez Sklep, wtedy zwracana jest wartość najtańszego sposobu wysyłki. Koszty przesyłki nie są zwracane jeśli Kupujący dokonuje tylko częściowego zwrotu zamówionych towarów. W takim przypadku zwracana jest jedynie kwota za zwracany towar. Przy odstąpieniu od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
d) Mają Państwo możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. O zamiarze wymiany towaru należy powiadomić Sklep za pośrednictwem adresu e-mail: lp.dnamalad@pelks . Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu z etykietą. Należy pamiętać o starannym zapakowaniu towaru, zabezpieczając go do wysyłki! Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki wraz z wypełnionym formularzem wymiany (pobierz formularz wymiany). Koszt przesyłki ponosi kupujący, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. W przypadku wymiany kupujący zobowiązany jest do opłacenia wysyłki wymienianego towaru. Ewentualną różnicę w cenie w przypadku droższego towaru oraz koszt ponownej wysyłki w wysokości 12zł należy wpłacić na nasze konto. Jeśli towar jest tańszy należy odjąć różnicę od kosztu wysyłki. Ewentualną nadpłatę zwracamy na konto kupującego.
e) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres zwykłego sprawdzania towaru, jego charakteru, cech i funkcjonowania (na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta).
f) Zwracany towar, powinien być starannie zapakowany i zabezpieczony, tak aby w transporcie nie został uszkodzony. Najlepiej użyć opakowania, w którym został dostarczony przedmiot przez nas (folia bąbelkowa, kartony, wypełniacze itp.).
g) Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Belaver s.c Katarzyna Kuciewicz, Ryszard Kuciewicz, ul. Zielona 6, 34-325 Łodygowice.
h) Koszty zwrotu towaru do Sklepu w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru ponosi Kupujący.
i) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
j. Zawarte w niniejszym punkcie 5. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
k) Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Reklamacje

a) Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji. Klient konsumencki ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie gwarancji i z tytułu rękojmi.
b) Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail lp.dnamalad@pelks lub pisemnie na adres Belaver s.c Katarzyna Kuciewicz, Ryszard Kuciewicz, ul. Zielona 6, 34-325 Łodygowice.
c) Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22§1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556§1-556§3 Kodeksu Cywilnego. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu.
d) Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
e) Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT.
f) Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz formularz reklamacyjny)
g) Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
h) Reklamacja z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie – Kurier InPost zmienia formę sporządzania protokołów szkody, związaną z procedurą reklamacji. Jednocześnie dotychczasowy sposób, polegający na przygotowaniu protokołu szkody w obecności kuriera lub w najbliższym Oddziale InPost, został zawieszony. Obecnie obowiązuje nowy, skrócony protokół szkody, który będzie można uzupełnić w momencie składania reklamacji online i wraz ze zdjęciami wysłać w procesie reklamacyjnym. Można to zrobić tutaj. Zdjęcia uszkodzonej zawartości są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – w przypadku ich braku, Dział Reklamacji zwróci się do Was z prośbą o ich dosłanie. Dokument uzupełnią Państwo bez udziału kuriera oraz bez konieczności wizyty w Oddziale. Wystarczy dostęp do Internetu. Procedura dotyczy uszkodzonych przesyłek kurierskich oraz paczkomatowych. Obecnie jest to jedyna dostępna forma uszkodzonych przesyłek w transporcie. Więcej informacji nt reklamacji znajdą Państwo na stronie InPost.

7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Polityka prywatności Sklepu Dalamand.pl określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych dobrowolnie od Kupujących.
Dane osobowe przekazywane Sklepowi przez Kupującego w związku ze złożeniem zamówienia lub rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego dalamand.pl są przetwarzane przez firmę Belaver s.c Katarzyna Kuciewicz, Ryszard Kuciewicz, ul. Zielona 6, 34-325 Łodygowice, NIP: 553-256-84-59, REGON: 387527144, która jest Administratorem tych danych.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem (art. 6 i art. 9 RODO) – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Kupującego zawartych w zamówieniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w witrynie, a także uniemożliwić realizację zamówienia (art.6, art. 12, art. 13 RODO, art.10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

a) Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Kupującego i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu.
Kupujący ma prawo:
– wglądu w swoje dane (prawo do informacji, jakie dane Kupującego są przetwarzane przez Administratora)
– poprawiania danych osobowych (prawo do sprostowania danych, ich aktualizowania)
– żądania usunięcia z bazy danych sklepu (o ile żądanie nie będzie ograniczało Administratora względem przepisów prawa, nie będzie konieczne do realizacji zamówienia, nie będzie uniemożliwiało wypełnienie obowiązku gwarancyjnego lub reklamacyjnego)
– ograniczenia przetwarzania danych (o ile żądanie nie będzie ograniczało Administratora względem przepisów prawa, nie będzie konieczne do realizacji zamówienia, nie będzie uniemożliwiało wypełnienie obowiązku gwarancyjnego lub reklamacyjnego)
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych.
W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z Administratorem danych: lp.dnamalad@pelks .
Zarejestrowani Kupujący mogą skorzystać, w ramach swojego konta, z opcji edycji i poprawiania swoich danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie zgody, Kupujący ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

b) Dane osobowe, które Kupujący powierza Administratorowi, czyli: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres do wysyłki (jeśli jest inny niż zameldowania), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonywane są zakupy na firmę) oraz NIP (jeśli dokonywane są zakupy na firmę), przetwarzane są w celu:
– realizacji składanych przez Kupującego zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego dalamand.pl (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów, włącznie z dostawą)
– rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji oraz zwrotu towaru (świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy)
– obsługi zgłoszeń lub zapytań, które mogą być kierowane do Sklepu drogą elektroniczną
– obsługi newslettera, który polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej przez Sprzedawcę wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych produktach, promocjach, wyprzedażach i ofert sezonowych. Podając adres e-mail przy zapisie do newslettera klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również zgodę na wykorzystywanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.
– w przypadku Kupujących zarejestrowanych w celu obsługi i zapewnienia działania konta użytkownika
– analitycznym i statystycznym – prowadzenie analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności sklepu internetowego oraz świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora)

c) Dane osobowe podane w trakcie złożenia zamówienia i/lub rejestracji będą udostępnione firmom celem realizacji tegoż zamówienia: kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom obsługującym płatności, dostawcom usług hostingowych, o której mowa w punkcie 2.3 lit f. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

d) Obsługa płatności elektronicznych
Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a. przekazania danych osobowych Kupującego do ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w związku z:
– świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
– obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
– w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pnkt.a., dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A.

e) Dane osobowe Kupującego mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

f) Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryn oraz oprogramowanie antywirusowe, wydruki komputerowe zawierające dane osobowe są bezpowrotnie likwidowane. Wszystkie płatności elektroniczne (transakcje) przeprowadzane są podczas bezpiecznego połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem.

g) Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, obowiązywania umowy dotyczącej transakcji sprzedaży (np okres gwarancyjny lub reklamacyjny), tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Przy czym okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

h) Zasady bezpieczeństwa Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Kupujący nie zachowa zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu internetowego. Kupujący w szczególności musi zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep Dalamand.pl nie będzie zwracał się do Państwa o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w sklepie internetowym. Po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego należy się wylogować, aby uniemożliwić korzystanie z państwa konta osobom nieuprawnionym.

i) Sklep internetowy Dalamand.pl stosuje pliki “cookies”. Administrator zapisuje w sposób automatyczny dane w plikach cookies, podczas samego korzystania ze sklepu internetowego. Są to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Kupującego, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości.
Kupujący może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

j) W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania przez Kupującego danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Kupującego płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania przez Kupującego danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

k) Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

l) W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

8. Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
• świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.
9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

9. Postanowienia końcowe

a) Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.